cacao

kuitlaxokotl, xochikuali / xochikualtin - fruit(s)

Nahuatl English français
mantsanatl apple la pomme
atsapotl pear la poire
kostixokotl quince le coing
masaxokotl, (atoyaxokotl) plum la prune
yoloxokotl peach la pêche
chauakatl apricot l'abricot
l'orange
tentsonxokotl, otonlalaxtli mandarin la mandarine
ueyxokotl, ueylalaxtli grapefruit le pamplemousse, "pomelo"
xoxokotl, otonxokotl lemon le citron
limaxokotl lime le citron vert
ayotetl le melon
ueleyatl watermelon la pastèque
berries les baies
asexokotl strawberry la fraise
koamitl raspberry la framboise
amakapolin, uatsaktli blackberry la mûre
texokapolin, (texokapolkuauitl) blueberry la myrtille
blackcurrant le cassis
kapolxokotl redcurrant la groseille
kapoli(n), chilkapolin cherry la cerise
xokomekatl grape(s) le raisin
jikox fig la figue
soyakapolin date la datte
pistachio la pistache
almond l'amande
kakauakomitl chestnut la chataigne
senyoyotl walnut, nut la noix
hazelnut la noisette
tlalkaka(h)uatl peanuts les cacahuètes,
l'arachide
kokotl coconut la noix de coco
matsa(h)tli, matza(h)tli pineapple l'ananas
tsapaloli, tsapalotl banana la banane
manilatsapotl mango la mangue
xaxokotl, chalxokotl guava la goyave
ochonetli papaya la papaye
esxokotl pomegranate la grenade
persimmon le kaki